Przetwarzanie danych osobowych, obowiązek informacyjny

Informacja dla pacjentów rejestrujących się po 2-03-2023

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, koniecznych do rezerwacji wizyty, kontaktu, wykonania usług z zakresu fizjoterapii, terapii manualnej, psychoteraii i innych usług dostępnych w Centrum Terapii Holistycznej jest:

Centrum Terapii Holistycznej Mikołaj Waśko z siedzibą w Opalenicy
adres siedziby: ul. Skośna 2, 64-330 Opalenica
NIP: 7881955813 | REGON: 302631103

Informujemy Państwa o przysługujących Państwu prawach: prawie dostępu, uzupełnienia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
Kontakt: info@mwmasaze.pl


Informacja dla pacjentów rejestrujących się przed 2-03-2023

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

Działając w imieniu VISUAL STUDIO NATALIA WAŚKO z siedzibą w Opalenicy, informujemy, iż z dniem 2-03-3023 wskutek zawartej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa firmie Centrum Terapii Holistycznej Mikołaj Waśko z siedzibą w Opalenicy, Natalia Waśko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VISUAL STUDIO NATALIA WAŚKO przestała pełnić funkcję administratora Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym począwszy od dnia 2-03-2023 Centrum Terapii Holistycznej Mikołaj Waśko z siedzibą w Opalenicy będzie sprawował funkcję Administratora Państwa Danych Osobowych. Jednocześnie wskazujemy, iż zakres oraz cel danych przetwarzanych przez nowego Administratora nie uległ zmianie. Zapewniamy, że w dalszym ciągu zapewniamy bezpieczeństwo dla Państwa danych osobowych, które są w dalszym ciągu przetwarzane zgodnie z RODO, oraz wskazujemy, że zawsze mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Poniżej wskazujemy dane kontaktowe nowego Administratora Danych Osobowych:
Centrum Terapii Holistycznej Mikołaj Waśko z siedzibą w Opalenicy
adres siedziby: ul. Skośna 2, 64-330 Opalenica
NIP: 7881955813 | REGON: 302631103