Regulamin rejestracji

Regulamin rejestracji

Regulamin dotyczy wszystkich pacjentów korzystających z usług Centrum Terapii Holistycznej Mikołaj Waśko, NIP: 788 195 58 13. Umówienie wizyty jest automatyczną zgodą na warunki regulaminu.

Rezerwacja pierwszej wizyty u specjalisty


W przypadku rezerwacji pierwszej wizyty klient zobowiązuje się do wpłaty 100% kwoty terapii na nasze konto, którego dane znajdują się poniżej w tytule wpisując „WPŁATA Imię i nazwisko pacjenta, data i godz. wizyty”. Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od momentu rejestracji telefonicznej, jednak nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą.

Dane do przelewu:
Centrum Terapii Holistycznej Mikołaj Waśko
ul. Skośna 2, 64-330 Opalenica
Numer konta: 39 1090 1434 0000 0001 5323 0184
Tytuł przelewu: „WPŁATA Imię i nazwisko pacjenta, data i godz. wizyty”

W przypadku braku możliwości dokonania przelewu wpłatę można uiścić na miejscu w gabinecie przy ul. 5 Stycznia 11 w Opalenicy.

W przypadku braku dokonania wpłaty mamy prawo do zaproponowania tego terminu innemu pacjentowi.

Link do rejestracji online: booksy.mwmasaze.pl

Odwołania wizyty można dokonać poprzez Booksy lub telefonicznie +48 577 479 903 maksymalnie 24h przed planowanym terminem wizyty. Spójrz koniecznie na punkt "Odwołanie / przełożenie wizyty".


Odwołanie / przełożenie terminu pierwszej wizyty

Odwołania lub przełożenia terminu wizyty można dokonać poprzez Booksy lub telefonicznie +48 577 479 903 maksymalnie 24h przed planowanym terminem wizyty.

Rejestracja Centrum Terapii Holistycznej MW-Masaże jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00. W pozostałe dni, poza godzinami działania rejestracji pacjent zobowiązany jest do odwołania wizyty poprzez wiadomość SMS na numer +48 577 479 903.

Uwaga! Proszę NIE odpisywać na wiadomości od Booksy.Odpisanie na automatyczną wiadomość SMS od aplikacji Booksy nie jest anulowaniem terminu wizyty. Taka wiadomość do nas NIE dochodzi.

W przypadku odwołania / przełożenia wizyty później niż 24 godziny przed planowanym terminem wizyty (lub nieodwołania jej wcale i nieprzyjścia), decyzja Klienta uznana zostanie za odstąpienie od umowy i klient zostaje obciążony kosztami całości wizyty. Wizyta zostaje uznana za odbytą, wpłata nie zostanie zwrócona na jego konto (jest traktowana jako odstępne).


Rejestracja kolejnych wizyt

W przypadku rejestracji kolejnych wizyt nie pobieramy wpłat, jednak w przypadku zbyt późnej anulacji lub zmiany terminu (później niż 24 godziny przed planowanym terminem) klient zobowiązany jest pokryć w całości koszty wizyty.

Odwołanie / przełożenie terminu kolejnych wizyt

Wizytę można odwołać / przełożyć kontaktując się pod numerem tel. +48 577 479 903. Rejestracja Centrum Terapii Holistycznej MW-Masaże jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00. W pozostałe dni, poza godzinami działania rejestracji pacjent zobowiązany jest do odwołania wizyty poprzez wiadomość SMS na numer +48 577 479 903.

Uwaga! Proszę NIE odpisywać na wiadomości od Booksy.Odpisanie na automatyczną wiadomość SMS od aplikacji Booksy nie jest anulowaniem terminu wizyty. Taka wiadomość do nas NIE dochodzi.

W przypadku rejestracji kolejnej wizyty: jeśli pacjent odwoła / przełoży na inny termin wizytę później niż 24 h przed planowanym terminem wizyty lub bez uprzedzenia nie pojawi się w gabinecie wizyta będzie uważana za odbytą, a pacjent zobowiązany jest pokryć cały koszt wizyty przelewem na nasze konto lub, w przypadku braku możliwości wykonania przelewu, może dokonać opłaty na miejscu, w naszej siedzibie przy ul. 5 Stycznia 11 w Opalenicy.

Dane do przelewu:
Centrum Terapii Holistycznej Mikołaj Waśko
ul. Skośna 2, 64-330 Opalenica
Numer konta: 39 1090 1434 0000 0001 5323 0184
Tytuł przelewu: „OPŁATA Imię i nazwisko pacjenta, data nieodbytej wizyty”

Jeśli terapia nie zostanie przez pacjenta opłacona mamy prawo pobrać ją podczas wizyty w Centrum Terapii Holistycznej MW-Masaże u jakiegokolwiek z naszych specjalistów.

Jeśli pacjent przełoży / odwoła wizytę przed czasem 24 godzin przed planowanym terminem wizyty — nie ma obowiązku opłacenia wizyty.

Karnety

Istnieje możliwość wykupienia karnetów na 4 kolejne wizyty u danego specjalisty, które są do wykorzystania w ciągu 90 dni. Za karnet płaci się z góry podczas pierwszej wizyty, która wchodzi w skład tego karnetu.

Terminy na wszystkie wizyty ustala się podczas pierwszej wizyty, dzięki czemu pacjencji z karnetami cieszą się dużą dostępnością dogodnych dla nich terminów.

Jeśli odwołanie / zmiana terminu umówionej wizyty z karnetu nastąpi nie później niż 24h przed planowanym terminem - wizyta zostaje przeeniesiona bez konsekwencji finansowych dla klienta i można ją odrobić w ciągu najbliższych 14 dni. Jeśli klient odwoła wizytę później niż 24h przed planowanym terminem lub na wizytę nie przyjdzie bez wcześniejszego uprzedzenia - decyzja klienta uznana zostanie za odstąpienie od umowy, a należność za tę wizytę nie podlega zwrotowi, jako odstępne. Tym samym wizyta ta zostaje uznana za odbytą.

W przypadku choroby specjalisty i braku możliwości przyjęcia przez niego kolejna wizyta jest odbywana w najbliższym możliwym terminie, po powrocie terapeuty do pracy. Wiztyta ta nie przepada (nawet jeśli minęłoby 90 dni od momentu zakupu karnetu).

VOUCHERY

W przypadku rezerwacji wizyty, która została opłacona wcześniej w postaci vouchera obowiązuje, tak jak w przypadku pozostałych wizyt, wprowadzanie zmian maksymalnie 24 godziny przed planowaną wizytą. Jeśli klient odwoła / przełoży wizytę później niż 24 godziny przed planowanym terminem wizyty - zostaje ona uznana za odbytą.

Kto jest administratorem Państwa dancyh osobowych koniecznych do rejestracji? Odpowiedź pod linkiem.